Outsourcing

Uitbesteding van het beheer van uw IT-infrastructuur, uw ICT-omgeving wordt steeds complexer, echter uw organisatie is in steeds hogere mate afhankelijk van een goed werkende en veilige ICT infrastructuur. Daardoor wordt het beheer van uw infrastructuur en security niet alleen uitdagender, maar ook belangrijker. Bij voortduring speelt de vraag of u met uw organisatie voldoende kennis en capaciteit in huis heeft om de continuïteit en beschikbaarheid van uw ICT-infrastructuur te garanderen?

Felton heeft als primaire focus het insourcen van uw ICT beheer over infrastructuur en security en beschikt over 15 jaar ervaring met het inrichten, beheren en verbeteren van ICT-beheerprocessen; op afstand en op locatie. In onze Klantenteam opzet zorgen wij ervoor dat wij uw organisatie door en door kennen, zodat wij optimaal kunnen inspelen op uw huidige werkwijze en natuurlijk toekomstige ontwikkelingen van uw organisatie.

IT verandert voortdurend. Die veranderingen moeten wel goed opgevangen en beheerd worden om uw IT-oplossingen te verduurzamen. Felton biedt een scala aan diensten die de levenscyclus van uw IT-bedrijfsmiddelen verlengen en de prestaties van uw ICT-infrastructuur verbeteren.

Felton biedt alle benodigde diensten om klanten te helpen bij het meegaan in technologische veranderingen en bij het behouden van bestaande systemen:
• Ondersteuning- en monitoring services, managed services
• Proactief en curatief onderhoud
• On-site of uitbestede activiteiten
• Performance management

Wij stemmen ons dienstenaanbod af op de specifieke klantbehoefte. Daarbij gaan we uit van het al aanwezige deskundigheidsniveau, de budgettaire ruimte en bijvoorbeeld de operationele behoeftes (zoals onder andere onderhoud on-site, business critical-systemen, het oplossen van performance issues, security, etc).

Wanneer u het beheer van uw ICT-infrastructuur en security aan Felton heeft uitbesteed, houdt u tijd en financiële middelen over voor uw eigen werk. Dankzij heldere rapportages, ons doorbelastingsmodel en KPI’s blijft u in control en kunt u sturing blijven geven aan de ICT. Het ICT-beheer besteedt u uit volgens het doorbelastingsmodel, waardoor u grip houdt op de kosten. De ISO 27001- en 7510-certificeringen van Felton verzekeren u ook op deze gebieden van borging van veiligheid en kwaliteit.

Felton