Case Zorg

Felton ICT Services is door een grote privékliniek uitgekozen om de volledige ICT infrastructuur te beheren. Dit contract behelst het uitvoeren en leveren van diensten en oplossingen voor de gehele ICT infrastructuur inclusief gebruikersondersteuning. De ondersteuning op de ICT-omgeving vindt zowel remote plaats als on-site op de 10 vestigingen voor de circa 400 gebruikers van de privékliniek. Onder andere wordt het EPD gehost vanuit het datacenter van Felton en wordt de missie kritische omgeving van de privékliniek veilig ondersteund door de NEN7510 gecertificeerde Managed Services van Felton, waarbij alle ICT infrastructuur wordt beheerd door Felton.
Naast het zorgen voor een veilige en stabiele ICT infrastructuur, zorgt Felton ook voor een effectievere ICT-omgeving voor de lange termijn. Samen met de privékliniek worden strategische innovatieve en security ICT-workshops georganiseerd die onderdeel zijn van het contract. Hierbij is er sprake van maximale co-creatie, doordat de privékliniek specifieke zorg branche kennis inbrengt en Felton ICT en Security kennis. Hierdoor ontstaat een optimaal op de business afgestemde ICT-omgeving.
Felton