Security

Security Services
Steeds meer zaken worden tegenwoordig online afgehandeld en veel data wordt vastgelegd in de Cloud of interne netwerken. Met de groei van deze IT-mogelijkheden, neemt ook de kans op incidenten toe. In- en externe dreigingen van IT-infrastructuren zijn aan de orde van de dag. Eén kwetsbaarheid in de beveiliging van een netwerk kan een organisatie al dagen platleggen, bijvoorbeeld door een hack van gevoelige bedrijfsinformatie. Het beveiligen van uw bedrijfsnetwerk én het voorkomen van mogelijke incidenten, kan dan ook veel kosten besparen. Omdat ICT en Security onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden bieden wij u een service-architectuur aan, voor bescherming tegen geavanceerde aanvallen. Daarnaast zijn wij uw sparringpartner als het gaat om het treffen van preventieve maatregelen ter verbetering van beveiligingsoplossingen.

De informatie daar brengen waar het gevraagd wordt en geoorloofd is, betreft slechts één kant. De andere kant is om security zo in te richten en te handhaven dat een goede user experience gewaarborgd blijft. Een uitgekiend beleid en effectieve maatregelen en tools zijn een must-have. En natuurlijk is dit geen kwestie van één keer inrichten en dan vertrouwen dat alles goed komt. Elke dag weer ontstaan er nieuwe bedreigingen. Felton kan u ondersteunen bij het ontwikkelen en vaststellen van uw security beleid en bij het borgen ervan. Deze security is bij Felton een Managed Service, zodat u ook op dit gebied wordt ontzorgd en u zich met een gerust hart kunt focussen op uw business.

Om een goed inzicht te krijgen in uw security status, biedt Felton u een dienst aan, met als doel het in kaart brengen van de bedreigingen die zich bij uw ICT organisatie en infrastructuur aandienen. De Felton Security Audit brengt de staat van uw security en infrastructuur aan het licht en geeft een gedegen advies over wat er eventueel verbeterd of gecorrigeerd zou moeten worden.

Felton