Visie

ICT is onmisbaar als middel om de effectiviteit en kwaliteit van de processen binnen uw organisatie te verbeteren. Het ontwerpen, bouwen, onderhouden en ontwikkelen van een gedegen en flexibele technische infrastructuur is hierin een essentiële randvoorwaarde, maar geen kerntaak voor uw organisatie. Daarom werken wij met u samen aan het ICT jaarplan waarin o.a. is opgenomen welke investeringen noodzakelijk zijn en een vertaling is gemaakt van ontwikkelingen in de business naar de gevolgen voor de IT componenten, alsmede een analyse van infrastructurele trends.

ICT als dienst
Een facilitaire dienst zal pas succesvol zijn als alle relevante impliciete en expliciete functionele eisen (menukaart), samen met de daaraan verbonden kwaliteitscriteria (KPI’ s) eenduidig zijn afgesproken met de stakeholders in uw organisatie. Vanuit die robuuste basis kiest u strategisch voor volledig behoud van regie en controle over het faciliteren van ICT aan uw gebruikers, terwijl u op tactische overwegingen geschikte technische partners selecteert. Felton biedt u als kandidaat partner een veilige transitie naar een bewezen Cloud Platform op basis van Teaming en een Co-Sourcing beheermodel.

Teaming
In een geheel of gedeeltelijke outsourcing is vrijwel nooit sprake van een strikte scheiding in organisaties. Vanuit Felton geloven wij in een gezamenlijke aanpak, waarbij wij als een team optreden samen met de klant en voor de klant. Op die manier is de communicatie tussen alle partijen direct en helder en kan er perfect uitvoering worden gegeven aan de uitgesproken en afgesproken verwachtingen. Voor het oplossen van technische vragen en problemen (24×7 support), het doorlopend optimaliseren van de bouwstenen (Maintenance), het gecontroleerd doorvoeren van technische wijzigen (Change Management) en het ontwikkelen en innoveren van de architectuur (Platform Management) worden uw beheerders in een 1:1 teaming gekoppeld aan vaste tegenhangers bij Felton, waardoor een robuuste vertrouwensbasis ontstaat voor een uiterst effectieve samenwerking.

Co-Sourcing
Wij zien Co-Sourcing dan ook als ėėn van de ideale modellen voor uitbesteding van beheer. Dit model is gebaseerd op een heldere scheiding tussen functioneel en technisch beheer. Uw eigen beheerders krijgen via de workflows, dashboards en reports de volledige functionele controle over de verschillende niveaus van het Cloud Platform. Hiermee kunnen zij hun kostbare tijd en energie primair gaan richten op een optimaal afgestemd aanbod van applicaties en informatie aan gebruikers, inclusief de hiervoor benodigde interactie met de interne stakeholders en de leveranciers van uw bedrijfsapplicaties.

Uw beheerders worden gekoppeld aan vaste Felton engineers in een 1:1 team voor:
• Het oplossen van technische vragen en problemen (24×7 support)
• Het doorlopend optimaliseren van de bouwstenen (maintenance)
• Het gecontroleerd doorvoeren van technische wijzigingen (Change Management)
• Het ontwikkelen en innoveren van de architectuur (Platform Management)

Op basis van het bewezen vertrouwen ontstaat er een uiterst effectieve samenwerking.
Juist door de combinatie van partnerschap in de ICT-infrastructuur techniek en het daaraan verbonden technische beheer ontstaat een goed gedefinieerd snijvlak. U behoudt de regie en controle, terwijl Felton u ontzorgt van de complexiteit van techniek, zowel voor de ICT-infrastructuur als het beheer daarvan.

Felton